Copyright © 2000-2017   Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu

Lekcje inaczej

Zaplątany świat

Utworzono: środa, 06, grudzień 2017 M. Tyliszczak-Słyś

W dniu 21 listopada uczniowie klasy 5b uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. "Zaplątany świat" - tworzymy miniaturę tkacką. Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej, która wprowadziła dzieci w tematykę historii tkactwa. Uczestnicy poznali podstawowe sploty tkackie, proces powstawania tkaniny artystycznej, rodzaje i mechanizmy działania urządzeń tkackich. Kolejnym etapem było samodzielne wykonanie projektu miniatury tkackiej.

Czytaj więcej...

Lekcje wf-u inaczej...

Utworzono: niedziela, 26, listopad 2017 J. Kotlicka

Czytaj więcej...W minionym tygodniu, na lekcjach wychowania fizycznego, uczniowie i uczennice z klas 5-7 uczestniczyli w zajęciach, na których "budowali" piramidy trójkowe z własnych ciał. Nietypowość tych lekcji polegała na tym, że oprócz piramid zaproponowanych przez nauczycieli, ćwiczący wykonywali piramidy według własnego pomysłu.

Ku zadowoleniu prowadzących, uczniowie wykazali się bardzo dużą pomysłowością!!! Niektóre z piramid były tak ciekawe, że z pewnością wejdą do kanonu znanych już piramid i będą nową propozycją dla przyszłych roczników.

Lekcje przebiegały w miłej atmosferze wzajemnej współpracy, pomocy i zaufania, i choć nie wszystkie piramidy  były wykonane perfekcyjnie,  zaangażowanie i kreatywność ćwiczących zatuszowały niedoskonałości. BRAWO WY!!! :)))

Czytaj więcej...

„Dla Ciebie Polsko i dla Twej Chwały”

Utworzono: poniedziałek, 13, listopad 2017 K. Małota

Czytaj więcej...Na zbiorowym grobie legionistów na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu widnieje hasło „Dla Ciebie Polsko i dla Twej Chwały”. W myśl niego walczyło i ginęło tysiące legionistów, rekrutujących się, m.in. z naszego miasta. To właśnie ich upamiętniliśmy w trakcie akademii z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Naszą drogę do wolności, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Nowego Sącza, przypomnieli uczniowie z klasy 3a (Dawid Mikołajczyk, Maria Zguda, Michał Zychowicz, Dominika Stojak, Maja Kołbon, Amanda Surma, Piotr Miśtak) i 3d (Radosław Karpiński, Dawid Storch) wspierani przez solistów (Paulina Boczarska, Ewelina Boczarska, Weronika Zakrzewska, Wiktoria Zelek) i chór składający się z uczniów klas 5, 6 i 7. Dziękujemy wszystkim występującym za współpracę i zaangażowanie, a uczestnikom uroczystości za dojrzały odbiór, wyrażony należytym zachowaniem i strojem.

Czytaj więcej...

Nowy Sącz w XVII wieku

Utworzono: niedziela, 12, listopad 2017 M. Tyliszczak-Słyś

Czytaj więcej...W dniu 8 listopada  kl. Va wzięła udział w lekcji muzealnej pt. „Potop szwedzki w Nowym Sączu”. Uczniowie pogłębili wiedzę na temat miejsc i postaci związanych z wydarzeniami z lat 1655-1660. Zapoznali się również z dziejami okupacji szwedzkiej w Nowym Sączu.

Była to lekcja historii, która z pewnością nie tylko wzbogaciła wiedzę o naszym mieście, ale i rozbudziła wyobraźnię  uczniów.

Warsztaty "Ślady bohaterów"

Utworzono: poniedziałek, 30, październik 2017 K. Małota

Czytaj więcej...W środę 25.10.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu „Ślady bohaterów”. Celem projektu jest pogłębianie wiedzy o osobach, które odegrały ważną rolę w naszym regionie. Przybliżenie ich sylwetek, jest też okazją do poznania najważniejszych wydarzeń, które kształtowały tożsamość Sądecczyzny.

Na wstępie młodzież przybliżyła biogramy wybranych bohaterów oraz inne materiały zebrane w trakcie realizacji projektu.
Prowadzący warsztaty Krzysztof Małota, przypomniał najważniejsze fakty z dziejów sądeckiej Solidarności. Było to wstępem do rozmowy z gościem specjalnym, panią Iwoną Dudą, krewną czołowych działaczy pierwszej solidarności – Joanny i Andrzeja Gwiazdów. Jej opinie na temat przemian politycznych i gospodarczych w Polsce, stały się impulsem do ożywionej dyskusji, jeszcze długo po warsztatach.

Dużo emocji wzbudziły również zajęcia prowadzone przez Kamila Olesińskiego, prezesa Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Żandarmeria”, który przybliżył życie codzienne żołnierzy wyklętych na przykładach oddziałów z regionu. Młodzież miała również okazję zapoznać się z umundurowaniem, bronią oraz innym wyposażeniem oddziałów.

Czytaj więcej...