ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz, 18 444 34 80, sp3ns@poczta.pl, facebook.com/sp3.nowysacz, Biuletyn Informacji Publicznej

Zapisy na rok szkolny 2019/2020

Towtys
Kategoria:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu informuje, że ROZPOCZĘTO ZAPISY na rok szkolny 2019/2020.

Oddziały przedszkolne

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE JUŻ DO NASZEJ PLACÓWKI  - do 20 lutego 2019
ZAPISYWANE PO RAZ KOLEJNY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO „zerówki” LUB CAŁODZIENNEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

DZIECI Z TERENU NOWEGO SĄCZA - do 29 marca 2019
ZAPISYWANE PO RAZ PIERWSZY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO „zerówki” LUB CAŁODZIENNEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – PODLEGAJĄ REKRUTACJI
złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

Klasy pierwsze

DZIECI Z OBWODU SZKOŁY - do 12 kwietnia 2019
złożenie zgłoszenia rodziców kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY - do 7 maja 2019
– PODLEGAJĄ REKRUTACJI
złożenie wniosku wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie warunków o przyjęcie do klasy pierwszej

 

Zapisy w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 9 codziennie 8.00 – 15.00

Druki dostępne są również w sekretariacie szkoły.

ZAPRASZAMY!

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9 - tel. 18 444 34 80