Copyright © 2000-2018   Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu

Ważne dokumenty

Tytuł Odsłony
Regulamin zakładowej działalności socjalnej 12
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 66
Dni wolne od zajęć lekcyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18 228
Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu 64
Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/17 832
Terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2015/16 1001
Kalendarz roku szkolnego 2015/16 535
Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/16 1264
STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIEM w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu 546
Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014/15 1122
Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/15 1040
Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2013/14 1588
Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/14 1159
Zasady doboru krzesła i stołu 532
Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu 1290
Zarządzenie nr 14/2012 w sprawie dni wolnych od zajęć lekcyjno-wychowawczych 697
Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/13 1227
Wykaz podręczników na rok szkolny 2011/12 1068
Wizja Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Kochanowskiego w Nowym Sączu 834
Logo Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu 802
Misja Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Kochanowskiego w Nowym Sączu 783
Wymagania edukacyjne 6739
Wykaz podręczników na rok szkolny 2010/11 751
Pokaż #