Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego

A. Hasslinger
Kategoria:

Prezydent Miasta pozyskał fundusze na realizację projektu pn. ”Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego”

Celem projektu jest utworzenie czterech nowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W ramach projektu zostaną utworzone dwa Odziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Długosza 2) w roku szkolnym 2017/2018 oraz dwa Odziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Szkolna 9) w roku szkolnym 2018/2019. Odziały przedszkolne będą się dzieliły na grupy wiekowe: dzieci w wieku 3-4 lata oraz w wieku 4-7 lat . Razem zaplanowano utworzenie 100 nowych miejsc.

Dodatkowo w ramach projektu będą realizowane dodatkowe, bezpłatne zajęcia z logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej.

Projekt zakłada realizację następujących działań: adaptacja pomieszczeń, zakup niezbędnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,szkolenia dla nauczycieli,bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 3.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji będzie można znaleźć na stronie internetowej Miasta Nowy Sącz oraz w bieżącym roku szkolnym na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1, a w następnym roku szkolnym również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3.

c_240_160_16777215_00_images_stories_malopolska_logotypy.png

Całkowita wartość projektu: 2051958,14 zł
Dofinansowanie: 1744164,41 zł
Wkład własny: 307793,73 zł