Copyright © 2000-2018   Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu

Zapisy na rok szkolny 2017/2018

Utworzono: środa, 22, luty 2017 Administrator

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu informuje, że rozpoczęto zapisy na rok szkolny 2017/2018.
 
Klasy pierwsze:
do 10 marca
DOTYCZY DZIECI Z OBWODU – PRZYJĘCIE Z URZĘDU PO ZŁOŻENIU ZGŁOSZENIA
zgłoszenie rodziców kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły – zgłoszenie
do 5 maja
DOTYCZY DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY – PODLEGAJĄ REKRUTACJI
złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie warunków – wniosek
 
Oddziały przedszkolne:
DOTYCZY DZIECI PONOWNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W NASZEJ SZKOLE
złożenie deklaracji o kontynuowaniu w naszej placówce wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 – deklaracja
do 5 maja
DOTYCZY DZIECI Z TERENU NOWEGO SĄCZA ZAPISYWANYCH PO RAZ PIERWSZY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W NASZEJ SZKOLE – PODLEGAJĄ REKRUTACJI
złożenie zgłoszenia / wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków – wniosek